• admin
  • 14. května 2018

Stav registrovaných žádostí ke dni 14.5.2018

K datu 14.5.2018 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 77 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 4,5 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Současně pracovníci RDK administrují k tomuto datu dalších 17 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 620 mil Kč z oblasti krajských silnic, školství a telematiky.