• admin
  • 22. srpna 2018

Stav registrovaných žádostí ke dni 21.8.2018

K datu 21.8.2018 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 96 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 5,8 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Pracovníci RDK dále administrují k tomuto datu dalších 13 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 950 mil Kč z oblasti krajských silnic, školství a telematiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že velký počet projektů je již ve fyzické realizaci, začalo také docházet k reálnému čerpání prostředků od poskytovatelů dotací (IROP, OPŽP). Ještě v roce 2018 předpokládáme vyčerpápní částky ve výši 500 mil Kč. Tyto finanční prostředky se tak vrátí do rozpočtu Středočeského kraje.