• admin
  • 14. ledna 2019

Stav registrovaných žádostí ke dni 31.12.2018

K datu 31.12.2018 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 139 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 8,45 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Pracovníci RDK dále administrují k tomuto datu dalších 11 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 900 mil. Kč z oblasti krajských silnic, školství a telematiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že velký počet projektů je již ve fyzické realizaci, začalo také docházet k reálnému čerpání prostředků od poskytovatelů dotací (IROP, OPŽP). Ke konci roku 2018 tak na účet Středočeského kraje dorazilo více než 520 mil. Kč z Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) a 80 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

K datu 21.12.2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“ v IROP, kam pracovníci RDK zaregistrovali 63 žádostí v celkovém finančním objemu 4,6 mld Kč. Středočeský kraj byl v této výzvě nejaktivnější ze všech krajů ČR.