• admin
  • 26. února 2020

Výsadba stromů ve Středočeském kraji

Regionální dotační kancelář v současné době administruje žádosti do výzvy č. 9/2019 Národního programu Životní prostředí, která je zaměřená na výsadbu stromů. Do této výzvy bude registrováno 23 žádostí, kde příjemcem dotace budou příspěvkové organizace Středočeského kraje z oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví. U dalších 6 žádostí figurují v roli příjemce dotace vybrané obce na území SČK.

V rámci výzvy č. 9/2019 lze získat dotaci na jeden projekt až 250 tisíc korun.

Středočeský kraj se tak aktivně zapojil do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.