• admin
  • 24. listopadu 2020

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 30. 11. 2020

K datu 30. 11. 2020 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 210 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 10 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

 

Aktuálně je naší prioritní činností administrace žádostí o platby tak, aby Středočeský kraj obdržel platby od poskytovatelů dotací ještě v letošním roce. Celkem tak bude v roce 2020 proplaceno na účet Středočeského kraje více než 1,5 mld. Kč.