• admin
  • 5. dubna 2021

Ukončení pilotního provozu Platebního portálu

Projekt Platebního portálu Středočeského kraje ukončil posledním únorovým dnem svůj tzv. "pilotní provoz". K dnešnímu dni máme registrovaných 272 partnerů. Řada z nich jsou školská zařízení Středočeského kraje, která za současné situace on-line výuky žáků nevyužívají plně možností portálu. Naopak města a obce Středočeského kraje se velmi iniciativně zapojují, stejně jako řada dalších subjektů -  spolků, sportovních klubů a vyjadřují zájem o další spolupráci.  
 
Nyní probíhá vyhodnocení pilotního provozu. I přesto jsou nasazovány průběžně další nové funkcionality, jako například detailnější popisky produktů, možnost zadání slev u produktů a další.