• admin
  • 17. května 2023

Výroční konference IROP

17. května se tým projektových manažerů RDK zúčastnil Výroční konference Územního odboru IROP pro Středočeský kraj v Roztokách u Prahy. Ze strany Centra pro regionální rozvoj zde byla prezentována rozsáhlá problematika spojená s ukončováním programového období 2014 - 2020 a zároveň specifika současného programového období.

Účastníci konference byli seznámeni i s výsledky IROP ve Středočeském kraji, kde jsou největšími příjemci podpory Středočeský kraj a Krajská správa a údržba silnic, přičemž všechny projekty předkládané těmtito institucemi administrují naši projektoví manažeři. Spolupráce s RDK zde byla kladně hodnocena ze strany zástupců CRR a také IPRÚ Mladá Boleslav.