Slide background Zpracováváme žádosti o dotace
Pro Středočeský kraj
Bližší informace Slider Image
Slide background O projekty se staráme Od přípravy žádosti Až po ukončení udržitelnosti Zjistit více
Slide background Kompletní administrativní servis Konzultace projektových záměrů Vytvoření žádosti o poskytnutí dotace Fáze fyzické realizace projektu Fáze povinné udržitelnosti projektu Slider Image
Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování komplexního administrativního servisu pro Středočeský kraj za účelem efektivního čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Platební portál Středočeského kraje

Ve spolupráci s krajským úřadem pro Vás provozujeme Platební portál Středočeského kraje. Tato služba nabízí obcím a organizacím jednoduchý způsob, jak umožnit veřejnosti on-line platbu nejen obecních poplatků. Občan pouze zvolí obec, vybere poplatek a zaplatí kartou nebo QR kódem, stejně jako by nakupoval v e-shopu. Na portálu stále přibývají nové obce, školy, spolky, které nabízejí občanům možnost jednoduchých on-line plateb. Chcete-li se přidat i Vy? Kouněte na naše video nebo rovnou navštivte portál. Rádi vám se vším pomůžeme.

Navštívit Platební portál

Oblasti dotačních činností

Dopravní infrastruktura

Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Krajským úřadem zajišťujeme tvorbu projektových žádostí a kompletní projektové řízení, až po udržitelnost. Zajištěním kompletní administrativní činností pomáháme s naplněním cíle Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na sít TEN-T. Naší činností podporujeme výstavby, rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Sociální služby

Spolupracujeme s příslušnými orgány Operačních programů a zajišťujeme kompletní servis k projektům zaměřeným na podporu komunitní péče, infrastruktury pro sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení a sociální podniky. Díky této podpoře je možné dotovat výstavby a renovace budov či pořízení zdravotní techniky a přístrojů do zařízení pro zdravotnickou a sociální péči, která je cílena na zajištění lepší dostupnosti a kvality služeb svým klientům.

Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí pracujeme na žádostech, které jsou zacíleny na zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní, kvalitu ovzduší v lidských sídlech, zabývající se odpady a materiálovými toky, ekologické zátěže a rizika, ochranu a péči o přírodu a krajinu či úspory energií.

Vzdělávání

Pomáháme v realizaci projektů Středních škol Středočeského kraje, které mají zájem o rozšíření technických učeben a vybavení. Nabízíme poradenství a konzultace k projektům z oblasti vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celožitovní učení. Jsme schopni zanalyzovat dotační možnosti zaměřené na projekty pro SŠ a VOŠ či vzdělávání zaměstnanců.

Audity, analýzy a studie

  • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  • Cost-benefit analýzy (CBA)
  • Finanční plány
  • Rozpočet a finanční analýza projektu (včetně vyjádření uznatelnosti jednotlivých nákladů)
  • Časových harmonogramů
  • Analýza řízení rizik
  • Audity zadávání veřejných zakázek

Novinky

Setkání vedení kraje se zástupci příspěvkových organizací

Ve středu 19. 6. se zástupci Regionální dotační kanceláře zúčastnili …

Stav registrovaných žádostí k datu 30. 6. 2024

I v programovém období 2021 - 2027 administrují projektoví manažeři …

Proběhla konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“

Ve čtvrtek 20. června 2024 se uskutečnila konference „Smart City v praxi …

Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí

Každý rok Středočeský kraj připravuje pro starosty středočeských obcí setkání …

Dotační možnosti

Dotační možnosti zveřejňované Regionální stálou konferencí.

Seznam možností