Regionální dotační kancelář

Kompletní administrativní servis od konzultací projektových záměrů, přes vytvoření žádosti o poskytnutí dotace, fázi fyzické realizace projektu až po konečnou fázi povinné udržitelnosti projektu.

Právní podpora při vyhlašování a kontrole zadávacích řízení na veřejné zakázky a odborná součinnost při prováděných národních i evropských auditech projektů.

Mapování dotačních možností a komplexní zajištění úspěšné realizace projektů dle stanovené strategie tak, aby maximalizovala příjmy finančních prostředků do rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím spolufinancování jednotlivých investičních projektů z dostupných zdrojů operačních programů EU.

Co nabízíme

  Flexibilní a pohotovou spolupráci na Vašem projektu, a to s maximálním zaměřením na co nejvyšší efektivitu a úspěšnost v čerpání dotačních titulů.

  Kompletní zajištění servisu a služeb spojených s dotační činností za racionální a odpovídající ohodnocení.

  Zkušenosti, které jsme získali za dobu předchozích programových období působením v dotačním managementu, s přidanou hodnotou a kvalifikací z prostředí kontroly dotací.

Naše služby

 • Konzultace projektových záměrů
 • Vytvoření žádosti o poskytnutí dotace
 • Fáze fyzické realizace projektu
 • Fáze povinné udržitelnosti projektu
 • Právní podpora při vyhlašování a kontrole zadávacích řízení
 • Odborná součinnost při prováděných národních i evropských auditech projektů

Komu poskytujeme naše služby

Středočeský kraj a jím zřizované organizace.

Zřízení Regionální dotační kanceláře jako příspěvkové organizace Středočeského kraje je výrazným krokem současného vedení Středočeského kraje pro zlepšení čerpání evropských dotací z dostupných operačních programů v období 2014 -2020. Po personální stránce je činnost RDK zajištěna prostřednictvím části bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, kteří disponují mnohaletými zkušenostmi s agendou strukturálních fondů EU v minulém programovém období, a to od fáze zpracování žádostí o dotační prostředky přes administraci celého průběhu projektů až po spolupráci s externími audity. RDK nepřekrývá základní poslání jednotlivých odborů a oddělení Krajského úřadu, jejichž úkolem je navrhovat a vybírat strategické projekty, které mají být realizovány, ale mapuje dotační možnosti a komplexním způsobem zajišťuje úspěšnou realizaci projektů dle stanovené strategie.

ředitel Ing. Václav Chytil