• admin
  • 4. ledna 2018

Stav registrovaných žádostí ke dni 31.12.2017

K datu 31.12.2017 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 58 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 3 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Současně pracovníci RDK administrují k tomuto datu dalších 13 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 900 mil Kč z oblasti krajských silnic a kultury.