• admin
  • 22. srpna 2019

Dopravní stavby ve Středočeském kraji

 

Pro zajištění efektivního řízení projektů v realizační fázi se naši pracovníci účastní kontrolních dnů na dopravních stavbách po celém Středočeském kraji. Díky tomu máme přehled o aktuálním stavu jednotlivých akcí a jsme schopni včas administrovat nejen žádosti o změny, ale hlavně žádosti o platby. Do rozpočtu Středočeského kraje se tak rychle vrací prostředky profinancované na těchto stavbách.