• admin
  • 27. listopadu 2019

Stav registrovaných žádostí ke dni 15.11.2019

K datu 15.11.2019 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 169 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 9 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Pracovníci RDK dále administrují k tomuto datu dalších 15 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši  1,45 mil. Kč z oblasti krajských silnic, školství a sociálních služeb.

K datu 15.11.2019 bylo na účet Středočeského kraje proplaceno již více než 800 mil. Kč z Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) a 80 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).