• admin
  • 27. listopadu 2019

II/115 Černošice, ukončení fyzické realizace

Dne 17.9.2019 byly dokončeny stavební práce na akci „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“. Dne 31.10.2019 proběhlo slavnostní předání stavby. Akci realizoval Středočeský kraj v zastoupení KSÚS společně s městem Černošice. PROJEKT „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Žádost o dotaci zpracovala Regionální dotační kancelář, která dále administrovala projekt ve fázi realizace a i nadále jej bude spravovat po celou dobu udržitelnosti.

Rekonstruovaný úsek silnice II/115 se nachází z cca 2/3 délky v souvisle zastavěném území města Černošice. Zbylá část úseku se nachází v nezastavěném území ve směru na obec Dobřichovice. Rekonstrukce je provedena od železničního přejezdu (trať č. 171 Praha - Beroun) u křižovatky s ulicí Komenského v centrální části města. Rekonstruovaný úsek je ukončen v místě  křížení s potokem Kluček (trubní propustek) na konci katastrálního území města Černošice. Hlavním předmětem rekonstrukce silnice II/115 (ulice Vrážská, Dobřichovická) byla v této části kompletní rekonstrukce stávající komunikace, včetně dešťové kanalizace a kompletní rekonstrukce mostního objektu přes potok Švarcava. V zastavěném území byly doplněny chybějící chodníky a přechody pro chodce. Ve zbylé části úseku byla provedena pouze výměna vrchních živičných vrstev, včetně sanace poruch vozovky.