• admin
  • 9. července 2020

Stav registrovaných žádostí ke dni 30.6.2020

K datu 15.11.2019 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 202 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 9,6 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Do výzvy č. 9/2019 Národního programu Životní prostředí, která je zaměřená na výsadbu stromů bylo registrováno 22 žádostí, kde příjemci dotace budou příspěvkové organizace Středočeského kraje z oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví, případně přímo Středočeský kraj.

V rámci ITI Pražské metropolitní oblasti také došlo ke 30. 6. 2020 k vyčerpání veškeré alokace v oblasti rekonstrukce silnic II. a III. tříd a v oblasti rozšíření technického vybavení středních škol, kdy byly ze strany Regionální dotační kanceláře registrovány žádosti na 3 projekty silnic za 190 mil. Kč a jednoho projektu střední školy za 48 mil. Kč. 

Regionální dotační kancelář také zajistila od počátku roku 2020 proplacení 400 mil. Kč, další žádosti o platby za 350 mil. Kč jsou k datu 30. 6. 2020 zaregistrovány a jejich proplacení se očekává v nejbližších týdnech.