• admin
  • 11. ledna 2021

Platební portál, informace z pilotního provozu

Pilotní projekt Platebního portálu Středočeského kraje se posunul do své poslední, testovací fáze. S přelomem kalendářního roku zapojené obce začaly využívat možnosti bezkontaktní platby za poskytované služby. Ve většině městských a obecních úřadů nyní byly zavedeny omezené úřední hodiny a platby poplatků tak mohly paralyzovat chod úřadu. Za současné pandemické situace by větší množství občanů v budovách úřadů nebylo vhodné. Platební portál, jako jedno z anticovidových opatření Středočeského kraje, a jeho bezplatné využití, se tak pro některé starosty stal významným nástrojem, díky kterému je možné zaplatit všechny poplatky během několika kliknutí jednoduše z domova. Některé obce si daly za cíl snížit návštěvnost úřadů až o polovinu.  

V současné době je zapojeno omezené množství subjektů, nicméně již v tuto chvíli je možno službu plně využívat. Z důvodu konečného testování prozatím nebyla Portálu provedena větší propagace, registrace a uzavření smlouvy o provozování jsou však možné již teď. Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj na základě současného stavu projektu projevil zájem v projektu nadále pokračovat a přejít v roce 2021 na plný provoz, což bude mj. zahrnovat i propagační akce zaměřené na zvýšení počtu partnerů a občanů používajících portál.  

V tuto chvíli má RDK uzavřenou smlouvu se 145 subjekty. Řada partnerů je však prozatím „skrytá“ a připravuje nabídku svých produktů, např. město Slaný, městys Liteň, obce Měšice, Bystřice, Horoměřice a další. Absolutním rekordmanem v placení poplatků prostřednictvím Platebního portálu jsou obyvatelé obce Středokluky.  Mezi další významné partnery zapojené do projektu patří také Kamýk nad Vltavou, Stochov, Tuchlovice, Ostředek, Bašť, Rudná, Hořovice, Zaječov, Louňovice, Křešín, Obecnice, Jince, Dlouhá Lhota a další. Důležitá je samozřejmě informovanost občanů o možnosti využití této služby a propagace portálu na místní úrovni, která je na straně partnera. 

Platební portál využívají k placení členských poplatků také sportovní spolky, např. SK Benešov, Sokol Ostředek, případně školy k hrazení poplatků typu družina, stravné, knihy apod. 

V prvním týdnu letošního roku tak naším testem plateb proběhl přes platební bránu finanční objem přes 500 tis. Kč, stejná výše se dá předpokládat i u přímých plateb přes QR kód.  Naše telefonická podpora intenzivně spolupracuje s partnery na ověřování správného nastavení všech mechanismů a vylepšování uživatelského komfortu.  

Z jednotlivých plateb se i nadále nestrhávají poplatky, obce a další organizace je obdrží v plné výši. V pilotním provozu jsou veškeré poplatky spojené s použitím platební brány hrazeny z rozpočtu kraje a po zahájení plného provozu se počítá s tím, že poplatek za konkrétní platbu (v řádu 1 % dané platby) bude automaticky přičten k platbě a uhradí ho rovnou občan, který se rozhodl přes platební bránu Portálu zaplatit vybranou službu – pro obce a další partnery tedy budou náklady i nadále nulové.