• admin
  • 14. května 2021

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 10. 5. 2021

K datu 10. 5. 2021 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 224 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 10,6 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Kromě nových projektů na dopravní stavby do výzvy ITI Pražské metropolitní oblasti administrují v současné době projektoví manažeři RDK žádosti o dotace do programů MPSV a Národní sportovní agentury. 

Za uplynulý kalendářní rok zpracovala Regionální dotační kancelář žádosti o platby v celkové výši více než 1,8 mld. Kč. Tomu odpovídá výše dotace 1,5 mld. Kč, která byla proplacena na účet Středočeského kraje.

Současně jsou administrovány i nové žádosti o platby na projekty, které jsou ve fyzické realizaci. Během roku 2021 již došlo k proplacení 450 mil. Kč způsobilých výdajů, a to především na dopravních projektech. Celkem by během celého roku 2021 mělo dojít k proplacení opět více než 1,5 mld. Kč.