• admin
  • 5. srpna 2021

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 31. 7. 2021

K datu 31. 7. 2021 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 232 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 10,7 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

 

Nově administrujeme žádosti do výzev vyhlašovaných v rámci REACT-EU a Modernizačního fondu.

 

Současně jsou administrovány žádosti o platby na projekty, které jsou ve fázi fyzické realizace. Během roku 2021 již došlo k proplacení 750 mil. Kč způsobilých výdajů, a to především na dopravních projektech. Celkem by během celého roku 2021 mělo dojít k proplacení opět více než 1,5 mld. Kč.

 

RDK nabízí svým partnerům komplexní činnost spojenou s administrací dotačních projektů, zahrnující i řízení projektu ve fázi udržitelnosti. Takových projektů nyní projektoví manažeři RDK administrují 107.