• admin
  • 5. ledna 2022

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 31. 12. 2021

K datu 31. 12. 2021 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 244 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 11 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje. V současné době se projektoví manažeři RDK mimo jiné podílejí na tvorbě zásobníku projektů pro čerpání dotací v programovém období 2021 – 2027.

 

V oblasti proplácení došlo v kalendářním roce 2021 ke schválení 78 Žádostí o platbu, kde výše způsobilých výdajů činila 1,48 mld. Kč a samotná výše proplacené dotace byla 1,21 mld. Kč. Dále je k datu 31. 12. 2021 zaregistrováno 18 Žádostí o platbu s požadovanou dotací ve výši 250 mil. Kč. Tyto finanční prostředky doputují na účet Středočeského kraje ještě v prvním čtvrtletí roku 2022.