• admin
  • 5. ledna 2022

Platební portál, informace z provozu na konci roku 2021

S koncem kalendářního roku 2021 Platební portál Středočeského kraje registroval 332 smluvních partnerů zejména z řad obcí a měst Středočeského kraje, krajských příspěvkových organizací, ale také z řad zájmových a sportovních klubů. V současné době se náš tým zaměřuje především na propagaci, aby naše služby mohly být poskytovány co nejširšímu množství organizací.

Našim stávajícím partnerům doporučujeme s přelomem roku překontrolovat aktuálnost smluvních a platebních údajů. Je pravděpodobné, že k 1.1.2022 došlo ke změnám výše některých poplatků a bude nutná aktualizace údajů v nastavených produktech.

Partnerům jsou k dispozici proškolení operátoři na tel. číslech +420607290654, +420607291601, +420722982405, +420722981825.

Dále došlo k úpravě Obchodních podmínek, souvisejících s provozem portálu. RDK v nejbližších dnech přejde ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. na nový sběrný účet. Jedná se pouze o změnu čísla účtu, kdy se v bodě 4. Portál, odst. 3 mění na č.ú. 6133657329/0800.