• admin
  • 10. ledna 2022

Dotační možnosti z IROP II v oblasti kultury

Dne 8. 11. 2021 se na krajském úřadě Středočeského kraje uskutečnila porada ředitelů příspěvkových organizací z oblasti kultury, kde zástupci RDK prezentovali návrh Programového dokumentu IROP pro programové období 2121 – 2027, především pak možnosti čerpání dotací ze specifického cíle 4.4. Kulturní dědictví a cestovní ruch.

 

Prezentaci z této porady naleznete níže.

 

Konkrétní informace o dalších dotačních možnostech v programovém období 2021 – 2027 budeme upřesňovat dle údajů z jednotlivých Operačních programů. Odkaz pro sledování dotačních možností bude následně zaslán ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím Odboru sociální péče.

Pro konzultace projektových záměrů jsou Vám k dispozici pracovníci Regionální dotační kanceláře.

 

Prezentace ke stažení