• admin
  • 14. dubna 2022

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení 1. čtvrtletí 2022

Během 1.čtvrtletí roku 2022 zpracovali projektoví manažeři RDK 11 projektových studií na projekty připravované k registraci v programovém období 2021 – 2027. Jedná se o projekty z oblasti P+R, cyklodopravy, vodíkové mobility či kultury. Objem způsobilých výdajů v těchto projektech činí 1,5 mld. Kč.

 

V oblasti proplácení došlo v období od 1. 1. 2022 až 31. 3. 2022 ke schválení 20 Žádostí o platbu, kde výše způsobilých výdajů činila 130 mil Kč. Dále je k datu 31. 3. 2022 zaregistrováno 14 Žádostí o platbu s požadovanou dotací ve výši 200 mil. Kč.