• admin
  • 28. července 2022

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení 2. čtvrtletí 2022

S blížícím se spuštěním operačních programů v období 2021 – 2027 se i Regionální dotační kancelář připravuje na velké množství projektů, které bude Středočeský kraj a jeho příspěvkové organizace realizovat.

 

Ke konci 2. čtvrtletí roku 2022 již projektoví manažeři RDK zpracovali 14 projektových studií na projekty připravované k registraci v programovém období 2021 – 2027. Jedná se o projekty z oblasti P+R, cyklodopravy, vodíkové mobility či kultury. Objem způsobilých výdajů v těchto projektech činí 1,6 mld. Kč. Zároveň připravujeme projekty do výzev vyhlašovaných v rámci Národního plánu obnovy.

 

V oblasti proplácení došlo v období od 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022 ke schválení 35 Žádostí o platbu, kde výše způsobilých výdajů činila 360 mil Kč. Dále je k datu 30. 6. 2022 zaregistrováno 16 Žádostí o platbu s požadovanou dotací ve výši 280 mil. Kč.