• admin
  • 29. prosince 2022

Nové výzvy v programovém období 2021 - 2027

Níže Vám nabízíme odkazy pro informace o aktuálně otevřených a plánovaných výzvách vyhlašovaných v rámci IROP, OPŽP a NPO. V případě Vašeho zájmu o bližší informace k výzvám jsou Vám k dispozici naši projektoví manažeři.

 

IROP otevřené výzvy: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027

IROP plánované výzvy: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027

IROP harmonogram výzev: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

 

OPŽP nabídka dotací: https://opzp.cz/nabidka-dotaci/

OPŽP harmonogram výzev: https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/

 

Národní plán obnovy otevřené výzvy pro veřejnou sféru: https://www.planobnovycr.cz/vyzvy-verejna-sfera

Národní plán obnovy harmonogram výzev: https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy