• admin
  • 31. prosince 2022

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení 4. čtvrtletí 2022

Během závěrečných týdnů roku 2022 byly pracovníky RDK registrovány první projekty do výzev vyhlašovaných v rámci programového období 2021 – 2027.  Jedná se celkem o 11 projektů z oblasti muzeí a středních škol v celkové rozpočtové částce 300 mil. Kč.

K datu 15. 12. 2022 byly také nositeli ITI předloženy projektové záměry na projekty cyklostezek, P+R, egovernmentu, muzeí, památek a bezpečné nemotorové dopravy. Všechny předložené projektové záměry byly zařazeny do projektových rámců a Středočeský kraj má díky tomu zajištěnu další více než 1 mld. Kč na realizaci svých projektů.

Během 1. čtvrtletí roku 2023 budou také registrovány první projekty silnic II. Třídy. V současné chvíli připravují projektoví manažeři RDK 4 projekty v souhrnné částce 300 mil. Kč.

V oblasti proplácení bylo za rok 2022 ze strany projektových manažerů RDK předloženo k proplacení 69 žádostí o platby s požadavkem na proplacení více než 1 mld. Kč způsobilých výdajů. Další žádosti o platby byly předloženy ještě v závěrečných dnech měsíce prosince 2022 tak, aby bylo zajištěno plynulé financování projektů i počátkem roku 2023.