• admin
  • 8. ledna 2023

Platební portál v roce 2022

S koncem kalendářního roku 2022 Platební portál Středočeského kraje registroval přes 400 smluvních partnerů. Během prosince se do projektu zapojily nové obce, které od ledna nového roku stihly připravit pro svoje občany novinku, a to placení obecních poplatků z pohodlí domova.

Využily tak možnost neplatit za terminály nebo komerční služby, ušetřit obci finanční prostředky a využít bezplatný a bezpečný provoz, který nabízí a provozuje prostřednictvím RDK Středočeský kraj na https://platby-sc.cz/.

Nově mohou občané Nové vsi pod Pleší, Hrdlíva, Hlubyně, Libčic nad Vltavou, Veletova, Všesulova, Jestřábí Lhoty, Zvánovic, Nových Dvorů, Klecan, Kojetic, Volárny a dalších, najít na stránkách obce odkaz na platbu odpadů, poplatků za psa nebo záboru veřejného prostranství přes Platební portál. Tyto obce z větší části také navštívili naši kolegové, aby nastavení poplatků proběhlo v pořádku a naučili naše partnery na úřadech jednoduchý systém používat.

V prvním kvartálu roku 2023 pro partnery připravujeme další technologická vylepšení ke zvýšení uživatelského komfortu. Např. možnost kopírování produktů se stejnými parametry, vložení vlastní fotografie obce či erbu, přihlášení přes NIA a další.

Našim stávajícím partnerům doporučujeme s přelomem roku překontrolovat aktuálnost platebních údajů. Je pravděpodobné, že k 1.1.2023 došlo ke změnám výše některých poplatků a bude nutná aktualizace údajů v nastavených produktech.

Partnerům či zájemcům o zapojení do projektu jsou k dispozici proškolení operátoři na tel. číslech +420724792588, +420607290654, +420607291601, +420722982405, +420722981825.