• admin
  • 24. května 2023

Středočeský kraj největším příjemcem dotací z IROP

Středočeský kraj se v programovém období 2014 – 2020 stal jedním z největších příjemců dotací z IROP v rámci celé ČR. Významnou roli v tomto sehrála Regionální dotační kancelář Středočeského kraje (RDK), která byla zpracovatelem většiny podaných žádostí o dotaci.

 

Nejvíce peněz zamířilo na výstavbu či modernizaci silnic II. a III. tříd. Díky evropským dotacím se ve Středočeském kraji postavilo nebo rekonstruovalo 171 km silnic.  V oblasti dopravních staveb také Středočeský kraj realizoval 4 finančně nejnáročnější projekty spadající pod středočeskou pobočku Centra pro regionální rozvoj. Vůbec nejnákladnějším projektem je rekonstrukce silnice Praha – Štěchovice, která je rozdělena do dvou projektů dle etapizace výstavby. Dalšími v pořadí jsou projekty rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem a výstavby nového obchvatu okolo obce Zápy. V oblasti dopravních staveb zajistilo RDK Středočeskému kraji dotace ve výši bezmála 6 mld. Kč.

 

Druhou největší podpořenou oblastí v rámci IROP je regionální vzdělávání. RDK byla zpracovatelem žádostí o dotaci pro střední školy napříč Středočeským krajem v celkovém finančním objemu více než 350 mil. Kč. Další podpořené projekty, které pro Středočeský kraj administrovala RDK, jsou v oblasti cyklodopravy, sociální péče či kultury a cestovního ruchu.

 

Tabulka kraju