• admin
  • 4. září 2023

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 31. 8. 2023

K datu 31. 8. 2023 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 30 projektů do IROP II v rámci nového programového období 2021 – 2027. V oblasti školství a silnic II. tříd jsou postupně registrovány projekty dle Regionálního akčního plánu tak, aby došlo k vyčerpání celé alokace určené pro Středočeský kraj.

 

Postupně také dochází k registracím projektů v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti, kde lze čerpat na projekty z oblasti cestovního ruchu, cyklodopravy, P+R, e-governmentu či bezemisních vozidel, kde je pro projekty Středočeského kraje alokováno více než 1,2 mld. Kč.

 

Současně administrujeme projekty dotované z národních zdrojů či projekty spolufinancované z Národního plánu obnovy.

 

Dále jsou administrovány žádosti o platby na projekty, které jsou ve fázi fyzické realizace. Během roku 2023 již došlo k proplacení více než 500 mil. Kč způsobilých výdajů, a to především na dopravních projektech a projektech energetických úspor. Celkem by během celého roku 2023 mělo dojít k proplacení více než 900 mil. Kč.

 

Ve zbývajícím období roku 2023 nás čeká velmi náročný úkol spojený s ukončením realizace všech projektů podpořených v minulém programovém období. Z toho důvodu nyní probíhá intenzivní kontrola všech harmonogramů tak, abychom maximalizovali objem způsobilých výdajů ve všech projektech a zajistili tak Středočeskému kraji čerpání všech dotací dle původních předpokladů.