• admin
  • 26. února 2024

Účastnili jsme se 24. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí

Provozně ekonomická fakulta ČZU pořádá pravidelně každý rok, koncem zimy, ve svých prostorách Veletrh pracovních příležitostí. Jedná se o jednodenní workshop, na kterém se setkávají studenti a absolventi Provozně ekonomické fakulty (PEF) se zástupci významných českých i nadnárodních firem.


Sv
ůj stánek na tomto veletrhu pracovních příležitostí měl vedle firem letos i Krajský úřad středočeského kraje ve spolupráci s Regionální dotační kanceláří. Pro řadu našich kolegů je Česká zemědělská univerzita jejich alma mater a tak nás vzájemná spolupráce, vzniklá na základě společného memoranda, mimořádně těší.