• admin
 • 22. května 2024

Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí

Každý rok Středočeský kraj připravuje pro starosty středočeských obcí setkání s vedením kraje a zajímavé workshopy. Setkání starostů a starostek s vedením Středočeského kraje letos proběhlo 21. června v Čestlicích. Každoročně zde má stánek i RDK. Poskytujeme zde starostům konzultace v oblasti dotačních titulů a Platebního portálu Středočeského kraje. 

Během společného programu byla diskutována široká škála témat. 

  

 • Bezpečnost v kraji, hazard a posilování měkkých cílů prezentovala Hejtmanka Petra Pecková. 

 • O investic do zdravotnictví a ZZS, rozvoj péče s ohledem na stárnutí obyvatelstva hovořil Pavel Pavlík. 

 • Hospodaření, rozpočtové učení daní a dotační tituly prezentoval Michael Kašpar. 

 • Demografický vývoj kraje, aktualizace zásad územního rozvoje a spolupráce obcí byly představeny Jiří Snížek - radní pro regionální rozvoj a územní plánování. 

 • Rozvoj a financování krajských sítí sociálních služeb přiblížil Martin Hrabánek 

 • Modernizace oborové nabídky, financování nepedagogických pracovníků a inovace ve školství bylo tématem pro Milan Vácha - radní Středočeského kraje pro oblast vzdělání a sportu. 

 • O transparentní soutěži na údržbu středočeských silnic a o řešení vnitřního dluhu informoval Karel Bendl - politik. 

 • Jak probíhá velká železniční soutěž, či od kdy a kde jezdí nové vlaky, o tom prezentoval Petr Borecký. 

 • O cirkulární ekonomice, o nových vodohospodářských projektech a odpadovém hospodářství pohovořila Jana Skopalíková - radní pro životní prostředí a zemědělství. 

 • Jak probíhá pasportizace majetku a energetické úspory na našich stavbách, o tom hovořil Libor Lesák 

 • O nové kulturní strategii a cestovním ruchu hovořil Václav Švenda. 

 • Závěrečné slovo v odpoledním bloku měla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ve kterém se věnovala digitalizaci i neziskovému sektoru. 

 

Odpoledne jsme se zúčastnili Veletrhu služeb. Na stánkách čekali na starosty zaměstnanci úřadu a odpovídali na konkrétní otázky a zaznamenávali podněty.