• admin
  • 22. května 2024

„Cestou uhlí a železa – rekonstrukce železniční vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, období 2021 – 2027, Regionální dotační kancelář, p. o. úspěšně administrovala žádost o podporu projektu „Cestou uhlí a železa – rekonstrukce železniční vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau“ v celkovém objemu 30,2 mil. Kč. V současné době probíhá příprava fyzické realizace projektu. 

Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany a prezentace oborové sbírky Mayrau. Cílem projektu je obnova  a oživení areálu Hornického skanzenu Mayrau, který slouží poznání 
a uchování průmyslové historie kladenského regionu. Projekt zahrnuje obnovu stávajících historických tras vedení  kolejové důlní techniky, určuje místo pro uchování historických sbírek a především zatraktivňuje a doplňuje stávající prohlídkové trasy s aktivním využitím krajiny v areálu zasaženém důlní činností.  

Historicky vzácný areál skanzenu Mayrau se snaží zachovat program posledního pracovního dne horníka včetně prezentace trasy transportu surovin od těžby ke zpracování. Rozšířením expozice skanzenu Mayrau o rekonstrukci historické vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau, bude návštěvníkovi umožněno prožít část práce s důlní technikou a unikátním způsobem poznat trasu surovin od těžby ke zpracování. Realizace zážitkové trasy expozice „Cestou uhlí a železa“ umožní návštěvníkům na vlastní kůži prožít logistiku areálu a sílu důlní techniky v rámci areálu skanzenu. Jedná se o zásadní a unikátní rozšíření prohlídkového okruhu skanzenu Mayrau včetně prezentace sbírkového fondu o zážitkový prvek cesty surovin a horníků.  

Vlastní cesta historickým vlakem a úzkokolejkou, prohlídka důlní techniky bude součástí prohlídkového okruhu – tzn. jedná  se o rozšíření expozice „Cestou uhlí a železa“ a daného prohlídkového okruhu.  

Vlastní jízda vlakem do a po skanzenu bude přímo navazovat na prohlídku  budov areálu technické památky. Jedná se o unikátní zážitek, který výrazným způsobem zvýší atraktivitu daného místa 
a zároveň maximálním způsobem přispěje k naplnění cílů rozvoje pražské metropolitní oblasti 
a kladenského regionu.  

Cílem předkládaného projektu je rozšíření expozice „Cestou uhlí a železa“ o zážitkovo-edukační část, která umocní prožitek myšlenky celé expozice – „Seznámení s pracovním dnem horníka“. Jedná 
se o unikátní zážitek prožitku dopravy návštěvníků přímo do areálu skanzenu a prezentaci důlní techniky v rámci areálu skanzenu.  

Výsledkem projektu bude záchrana a revitalizace významné památky, zvýšení atraktivnosti 
a návštěvnosti Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.