• admin
  • 24. června 2024

Proběhla konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“

Ve čtvrtek 20. června 2024 se uskutečnila konference „Smart City v praxi u nás i v zahraničí“, pořádaná Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III. Této konference jsme se účastnili jako jedni z přednášejících v rámci odpoledního bloku.

Olomoucký kraj na ní představil inovativní projekty a technologie, které mohou starostové a starostky zařazovat do běžného života obyvatel. Akci zahájil krajský radní pro oblast Smart technologií, evropských projektů a investic Petr Lysek.

Na konferenci si mohli účastníci poslechnout řadu odborných přednášek a diskuzí. Vystoupila například Věra-Karin Brázová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která představila Smart City od koncepce k praxi a implementaci inovativních řešení. Jak moderní technologie uplatňovat, kde s nimi začít a v jaké míře zapojit občany do plánování a rozvoje, přiblížil Jakub Slavík z Consulting Services.

Polední blok zakončil svým podrobným výkladem budoucnosti Smart City a vizí do 21. století pan docent Burian z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Následovaly příklady úspěšných projektů z ČR i Olomouckého kraje, kde jsme měli příležitost představit Platební portál Středočeského kraje.