• admin
  • 1. července 2024

Stav registrovaných žádostí k datu 30. 6. 2024

I v programovém období 2021 - 2027 administrují projektoví manažeři Regionální dotační kanceláře žádosti o dotace na rekonstrukce a novostavby silnic II. třídy, středních a speciálních škol, domovů pro seniory či muzeí.
 
V souladu s Regionálním akčním plánem již bylo registrováno 8 silničních projektů, takže z celkové alokace pro Středočeský kraj ve výši 1,2 mld. Kč je již vyčerpáno 45%. V oblasti školství již byla alokace 240 mil. Kč určená Středočeskému kraji vyčerpána v plné výši zaregistrováním 16 projektů. 
 
Dále administrujeme žádosti z oblasti kultury, eGovernmentu či sociálních služeb.
 
V programovém období 2021 - 2027 jsme již zaregistrovali 50 projektů za více než 1,5 mld. Kč.
 
Ve fázi udržitelnosti dále administrujeme i 250 projektů, které byly realizovány v minulém programovém období.