• admin
  • 9. června 2017

Od 1. 5. 2017 je zřízena nová příspěvková organizace Regionální dotační kancelář

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 018-04/2017/ZK ze dne 7. 3. podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 27 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje Středočeský kraj ke dni 1. 5. 2017 příspěvkovou organizaci s názvem „Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace“.

Od 1. 9. 2016 fungovala Regionální dotační kancelář jako jedna ze sekcí Středočeského inovačního centra.