• admin
  • 9. června 2017

Stav registrovaných žádostí ke dni 30.5.2017

K datu 30.5.2017 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 28 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí více než 2 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, životního prostředí a sociálních služeb.