• admin
  • 6. září 2017

Stav registrovaných žádostí ke dni 31.8.2017

K datu 31.8.2017 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 33 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí více než 2,2 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Současně pracovníci RDK administrují dalších 20 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 mld. Kč.